Palniki na pelet, konstrukcja

Jak zbudowane są palniki na pelet?

Głównymi elementami budowy palników na pelety są podajnik peletu i ruszt z palnikiem – który inicjuje pracę palnika. Podajnik śrubowy dostarcza niewielką ilość paliwa w celu uruchomienia palnika z zasobnika peletu. Podczas procesu inicjacji następuje cykl podgrzewania paliw i rozpalania powstałego zarzewia płomienie przez precyzyjnie działający wentylator. Wszystkie palnik na pellet posiadają elektroniczny moduł sterujący. Moduł ten, po analizie sygnału z wbudowanej w korpus palnika fotokomórki, rozpoczyna dozowanie powietrza z celu rozpalenia porcji pellets na ruszcie palnika. Po rozpaleniu pierwszej porcji i ponownej analizie sygnału z fotokomórki, moduł sterujący rozpoczyna precyzyjne dozowania paliwa i powietrza w celu uzyskania ciągłego procesu odgazowania paliwa. Automatyka palnika, analizując sygnały z fotokomórki i sprawdzając ciśnienie w komorze spalania utrzymuje optymalny skład mieszanki paliwowo-powietrznej.
W Polsce najbardziej znanymi producentami palników jest firma Kostrzewa oraz Pellas X

Dodaj komentarz